Оцінка якості води Канівського водосховища за фітопланктоном

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Луценко, Д.
Щербак, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Логос
Abstract
Фітопланктон є досить зручним об’єктом для вивчення динаміки показників у водному середовищі. Як відомо, видовий, кількісний та якісний склад фітопланктону безпосередньо залежить від умов середовища, його хімічного складу, фізичних показників, тощо. Тому його дослідження є особливо важливим та актуальним для моніторингу стану екосистем. У ході виконання роботи були відібрані, законсервовані та згущені проби води з окремих ділянок Канівського водосховища. їх опрацювання виконувалось камеральним методом з огляду на видову ідентифікацію фітопланктону та відповідні розрахунки (зокрема, біомаси, сапробності, частки домінуючого комплексу тощо). За результатами таких досліджень була проведена загальна оцінка якості води. Для цього використовувались певні шкали, зокрема, такі як шкала С.М.Вислоуха (для оцінки поширення видів), шкала класів якості води відповідно до показників сапробності та ін.
Description
Keywords
фітопланктон, антропогенний вплив, водне середовище, Канівське водосховище, м. Київ, матеріали конференції
Citation
Луценко Д. А. Оцінка якості води Канівського водосховища за фітопланктоном / Луценко Д. А., Щербак В. І. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали студентської наукової конференції, Київ, 13-14 березня 2017 р. / [відп. ред. В. І. Карамушка ; наук. ред.: С. Г. Бойченко, І. Г. Вишенська, К. І. Деревська та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Представництво Польської академії наук в Києві, Ф-т природничих наук, Каф. екології. - Київ : [Логос], 2017. - С. 10-11.