Основні напрями розробки національної протирадонової програм

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Лось, І.
Осадча, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Обґрунтовано необхідність створення програми захисту населення від опромінення радоном та окреслено основні напрями її розробки. Проаналізовано існуючу нормативно-правову базу; на прикладі зарубіжного досвіду запропоновано шляхи формування системи "Risk coram unica don ". Проведено аналіз фінансових аспектів програми, окреслено пріоритетні напрями подальшої роботи над програмою.
Necessity to develop radon program is substantiated and some ways to accomplish this task are proposed. The today's legal base is analyzed, with reference to the foreign experience main principles of developing Risk Communication System are proposed. The financial aspects of program are analyzed and some priorities for further program elaboration are set.
Description
Keywords
програми захисту населення, опромінення радоном, нормативно-правова база, "Risk coram unica don "
Citation
Лось І. П., Осадча О. М. Основні напрями розробки національної протирадонової програми / І. П. Лось, О. М. Осадча // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 63-66.