Квантово-хімічне моделювання міграції катіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних позицій шаруватих алюмосилікатів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Гребенюк, А. Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Методом СУП МО ЛКАО у напівемпіричному наближенні МНДП виконано квантово-хімічні розрахунки рівноважної геометрії, електронної структури та ентальпії утворення молекулярних моделей кристалів каолініту та пірофілліту, що містять ізоморфні заміщення атомів алюмінію на магній в октаедричному шарі мінералів, а також компенсувальні іони літію на базальних поверхнях. Досліджено механізм міграції катіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних позицій мінералів, визначено будову перехідного стану та енергію активації процесу. Одержані результати використано для аналізу відомих експериментальних даних.
Description
Keywords
квантово-хімічне моделювання, катіон літію, октаедрична позиція, алюмосилікат
Citation
Гребенюк А. Г. Квантово-хімічне моделювання міграції катіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних позицій шаруватих алюмосилікатів / А. Г. Гребенюк // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2. - С.503-505