Дослідження вмісту та активності компонентів системи гемостазу в плазмі крові хворих на рак верхніх дихальних шляхів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Бурлака, Юлія
Кизим, О.
Голобородько, О.
Гринь, Н.
Юсова, А.
Верьовка, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено вміст та активність компонентів системи гемостазу в плазмі крові 20 хворих на рак верхніх дихальних шляхів порівняно до групи з 20 практично здорових осіб. Встановлено, що найбільш істотні зміни досліджуваних показників притаманні хворим із III стадією злоякісного новоутворення. Зростання активності компонентів коагуляційної ланки та зниження показників фібринолізу свідчить про можливість тромботичних ускладнень.
Content and activities of some components of haemeostasis system in blood plasma of 20 patients with cancer of upper respiratory tract in comparement to indexes of the group of 20 healthy persons were investigated. The most essential changes were inherent for patients with III stage of disease. The observed increase of coagulative link system haemeostasis contrary to decrease of fibrinolytic activity testify about on possible risk of the thrombotic complications
Description
Keywords
рак верхніх дихальних шляхів, система гемостазу, тканинний активатор плазміногену, фібринолітична активність, α2-макроглобулін, α1-інгібітора протеїназ, фібриноген
Citation
Дослідження вмісту та активності компонентів системи гемостазу в плазмі крові хворих на рак верхніх дихальних шляхів / Бурлака Ю. Б., Голобородько О. П., Кизим О. Й., Юсова О. І., Гринь Н. В., Верьовка С. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 22-25