Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Прилуцький, Максим
Стародуб, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті представлено результати досліджень з розробки імунобіосенсорної тест-системи для експресної детекції поліамінів у клітинах раку грудної залози. Наявність та концентрацію поліамінів визначали за допомогою аналітичного приладу – імунобіосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР), за принципом постановки імунної реакції "антиген-антитіло" в режимі реального часу. Для аналізу використовували різні алгоритми для оптимізації процесу аналізу та підвищення чутливості біосенсорної тест-системи. У процесі дослідження було визначено, що мінімальною концентрацією поліамінів сперміну, спермідину та путресцину в розчині, яка може бути визначена біосенсором, є 100 нг/мл. Лінійний діапазон концентрацій перебуває в межах 100–1000 нг/мл. Також було виявлено підвищену чутливість біосенсорної тест-системи до сперміну. Найефективнішим було визнано прямий алгоритм аналізу, за якого чутливість біосенсорної тест-системи була оптимальною.
The article presents the results of research on the development of the immune biosensor test system for the express detection of polyamines in the breast cancer cells. The presence and concentration of polyamines were determined analytically, with an immunobiosensor based on the surface plasmon resonance (SPR), using "antigen-antibody" reaction in real time. Various algorithms of analysis were used to optimize the analysis process and increase the sensitivity of the biosensor test system. The study determined that the minimum concentration of spermine, spermidine, and putrescine in a solution that can be determined by a biosensor is 100 ng per ml. The linear range of concentrations is within 100–1000 ng per ml. A higer level of sensivity of the biosensor test system to spermine was also detected. The most effective algorithm for analysis proved to be a straightforward algorithm for which the sensitivity of the biosensor test system was optimal in the polyamines analysis.
Description
Keywords
поліаміни, антитіло, антиген, поверхневий плазмовий резонанс, рак грудної залози, спермін, спермідин, путресцин, біосенсор, polyamines, Antibody, antigen, Surface plasmon resonance, breast cancer, spermine, spermidine, putrescine, biosensor
Citation
Прилуцький М. П. Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах / Прилуцький М. П., Стародуб М. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. - 2017. - Т. 197. - С. 27-33.