Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії: «Особлива думка» професора Володимира Рибінського.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто та проаналізовано епізод з практики оцінювання Радою Київської духовної академії праць, що висувалися на здобуття богословського ступеня. Дискусія навколо однієї з них виявила проблему зіставлення принципів та шляхів академічного дослідження Біблії зі шляхами її використання й інтерпретації в міжконфесійній полеміці та православній місіонерській роботі. Ця дискусія стала етапною для формулювання системи відповідних вимог, критеріїв та правил, які були артикульовані відомим біблеїстом професором Володимиром Рибінським та його колегами. Вводяться до наукового обігу нові джерела з історії біблійних студій в КДА. The episode with assessment practices by the Kiev Theological Academy scientific papers that were ominated for theological degree was reviewed and analyzed in this article. The discussion around one of these papers was focused on the ways of academic study of the Bible in comparison with the ways of its use and interpretation for interreligious polemics and Orthodox missionary activity. So, this discussion was a milestone for the formulation in KDA relevant requirements, criteria and rules which were articulated by famous Bible scholar Professor Volodymyr Rybinskyi and his colleagues. New sources on the history of biblical studies in KDA are used for the first time in the article.
Description
Keywords
біблеїстика, біблійна герменевтика, Київська духовна академія, Володимир Рибінський, православна місія, сектантство, антисектантська пропаганда, biblical studies, biblical hermeneutics, Kyiv Theological academy, Volodymyr Rybinskyi, Orthodox mission, sectarianism, anti-sectarian propaganda
Citation
Головащенко С. І. Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії : «Особлива думка» професора Володимира Рибінського / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 23-31.