Про деякі пуанкаре-інваріантні форми динаміки та геометричні теорії тяжіння

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Опанасюк, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються принципи побудови релятивістичних теорій прямої взаємодії, які є вільними від труднощів математичного характеру, що виникають у межах добре пристосовано- го до потреб релятивізму стандартного польового підходу. Показано, як модифікований принцип мінімального зв 'язку (фізичних полів з кривиною простору-часу) може застосовуватися для пере- формулювання геометризованих теорій тяжіння в термінах відповідних генераторів інфінітези- мальних перетворень, що діють у даній формі релятивістичної теорії прямої взаємодії. Отримані результати можуть бути використані при побудові формалізмів для верифікації релятивістич- них теорій тяжіння.
Description
We consider the principles of construction of free or almost free from basic difficulties of the fieldtheoretical description relativistic action-at-a-distance theories. The principle of the minimal coupling (physical fields with space-time curvature) is used for the reformulations of geometrical theories of gravitation in terms of these action-at-a-distance theories. The obtained results are supposed to be applied to the procedure of construction of some generalized formalism for verification of the relativistic theories of gravitation.
Keywords
пуанкаре-інваріантні форми, динаміка, геометрична теорія тяжіння, poincare-invariant forms, dynamics, geometrical theories of gravitation, релятивістичні теорії
Citation
Опанасюк Юрій Арценович, Про деякі пуанкаре-інваріантні форми динаміки та геометричні теорії тяжіння / Ю. А. Опанасюк // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Фізико-математичні науки. - С. 44-53.