Видалення міді із водних розчинів методом комплексоутворення- ультрафільтрації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Вербич, Світлана
Брик, Михайло
Чорнокур, Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено ефективність видалення іонів міді з водних розчинів методом ультрафільтрації, поси­леної хітозаном. Визначено коефіцієнт затримки Си(П) в розчинах, які містять іони одного та бага­тьох металів, у присутності біополімеру хітозану. Досліджено вплив різних експериментальних пара­метрів, таких як час взаємодії полімеру з металом, початкова концентрація іонів металу, концентра­ція фонового електроліту та рН на кінетику видалення іонів міді. Ступінь затримки хітозану збільшу­ється зі зростанням рН через зміну конформації молекул полімеру. Залучення іонів важких металів до комплексоутворення з хітозаном призводить до ефективного видалення іонів металу з розчину. Згідно з феноменом комплексоутворення ступінь затримки іонів металу збільшується зі збільшенням співвід­ношення хітозану до іонів металу. Було знайдено умови ефективної затримки міді за збереження висо­кої швидкості потоку пермеату крізь ацетатцелюлозну мембрану.
Description
The efficiency of copper ions removal from aqueous solutions has been investigated by means of enhanced ultrafiltration method with chitosan. The rejection coefficient of Си(II) in the presence of polysaccharide biopolymer chitosan was studied for single-metal and multicomponent systems. The different experimental parameters such as time contact, initial concentration of metal ions, background electrolyte concentration, pH solutions, and diverse cellulose acetate ultrafiltration membranes of different molecular weight cut-off on the extraction kinetic were investigated. Chitosan rejection increases with pH due to conformational transformation of ionizable molecules. Involvement of heavy metals ions into complexation with chitosan provides effective removal of metal ions from solutions as a result of complex retention. In conformity with this principle degree of heavy metal rejection improves with an increase in the ratio between chitosan and metal due to increase in completeness of metal binding. The most convenient conditions for efficient copper ions removal while permeat flux was high, were found.
Keywords
ступінь затримки хітозану, ефективність видалення іонів міді, метод ультрафільтрації
Citation
Вербич Світлана Василівна. Видалення міді із водних розчинів методом комплексоутворення- ультрафільтрації / С. В. Вербич, Г. С. Чорнокур, М. Т. Брик. // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 19-25.