Роль математичної моделі функціонування кровотвірної системи у поясненні процесів репарації гемопоезу після збурюючого впливу іонізуючої радіації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Бойко, Роман
Білько, Денис
Борбуляк, Ірина
Дупленко, Юрій
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
На основі описаної раніше математичної моделі кровотворення [1] проаналізовано процеси, які відбуваються у гемопоетичній системі у нормі та у випадку дії іонізуючої радіації. З’ясовано залежності між параметрами математичної моделі і середнім числом клітин в однорідній популяції та середньою кількістю клітин у певні періоди клітинного циклу. Отримані результати розширюють уявлення про процеси репарації у кровотвірній системі в разі дії іонізуючої радіації та можуть бути застосовані для оцінювання часових цитологічних параметрів проліферації кровотвірних клітин-попередників.
Description
Based on our mathematical model of hematopoiesis, described previously, we have attempted to analyze processes that occur in the hematopoietic system in norm and under the influence of ionizing radiation. Correlations between the parameters of mathematical model and the average number of cells in a homogeneous population and the average number of cells at specific time points during the cell cycle was determined. The results can be applied to assess the temporal cytological parameters of proliferation of the precursor cells in blood and enhance understanding of reparation processes in the hematopoietic system under the influence of ionizing radiation.
Keywords
гемопоетична система, стовбурові клітини, кровотвірні клітини-попередники, іонізуюче випромінювання, математична модель, стаття, hematopoietic system, stem cells, hematopoietic progenitor cells, ionizing radiation, mathematical model
Citation
Роль математичної моделі функціонування кровотвірної системи у поясненні процесів репарації гемопоезу після збурюючого впливу іонізуючої радіації / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Борбуляк, Ю. К. Дупленко, Н. М. Білько // Києво-Могилянський науковий вісник. Біологія. - 2012. - Т. 3. - C. 1-6.