Іммобілізовані на кремнеземі хелати фталексонів - нові твердофазні аналітичні реагенти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Цюкало, Л.
Воловенко, О.
Запорожець, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено твердофазный реагент на основі іммобілізованої на кремнеземі комплексної сполуки метилтимолового синього. Встановлено оптимальні умови застосування модифікованого сорбенту для концентрування Ві(ІІІ) та розроблено методики сорбційно-спектроскопічного і візуального тест-визначення флуориду у розчині з межею виявлення 0,1 мг/л.
Description
The solid-phase reagent on the base of complex compound of Methylthymol blue immobilized on silica surface have been developed. The optimum conditions of the modified sorbent using for Bi(III) preconcentration have been established and sorption-spectroscopic and visual test methods of fluoride determination in solution have been found. The detection limit is 0,1 ppm.
Keywords
фотометричні реагенти, іммобілізація аналітичних реагентів, твердофазний реагент
Citation
Цюкало Л. Є. Іммобілізовані на кремнеземі хелати фталексонів--нові твердофазні аналітичні реагенти / Л. Є. Цюкало, О. Б. Воловенко, О. А. Запорожець // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 37-40.