Визначення поняття "криза" та параметрів, що описують кризу на підприємстві

Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Галушко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемам визначення, класифікації та прогнозування криз. Обгрунтовано актуальність проблеми прогнозування кризових ситуацій на підприємствах. Розглянуто існуючі трактування поняття "криза на підприємстві" та підходи до визначення й класифікації кризових ситуацій. Наведено узагальнену систему класифікації кризових ситуацій. Запропоновано систему параметрів, що описують кризу на підприємстві як складний багатовимірний процес. Обґрунтовано систему показників, що характеризують кожний із запропонованих параметрів.
Article is devoted to problems of definition, classification and forecasting of crises. The urgency of a problem the forecasting of crisis situations at the enterprises is proved. The existing interpretations of concept "crisis at the enterprise" and approaches to definition and classification of crisis situations are considered. The generalized system of classification the crises is given. The system of parameters, describing crisis at the enterprise as complex many-levels process, is offered. The system of factors, describing each of the offered parameters, is proved.
Description
Keywords
економіка, підприємство, криза, кризові ситуації, стаття
Citation
Галушко О. І. Визначення поняття "криза" та параметрів, що описують кризу на підприємстві / О. І. Галушко // Маґістеріум. Вип. 14. Економічні студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2004. - C. 52-55.