Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційного середовища

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Базілінська, Олена
Кривошия, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Визначено сутність поняття «інформаційне середовище». Узагальнено основні стадії управлінської діяльності держави та її головні складові. Запропоновано рекомендації для підвищення ефективності державного управління інформаційним середовищем.
Тhе essence of the соnсерt of «information еnvіrоnment» is defined. Тhе main stages of government management аnd its main соmponents are summarized. Recommendations for improviпg the efficiency of information еnvіrоnmеnt рublіс administration are proposed.
Description
Keywords
інформаційне середовище, державне управління, політика ціноутворення, information environment, govemance, pricing policy
Citation
Базілінська О. Я. Регулювання процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційного середовища Базілінська О. Я., Кривошия О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 3-7.