Headlines in The Guardian editorials: the syntax and semantics of noun phrases

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Pavlenko, Larysa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Guardian editorial headline is viewed as a two-component structure punctuated with colons in which the first part names the topic and the second one provides its comment. The article examines the frequency and diversity of eight noun phrase patterns and gives structural and functional analysis of their constituents. The author studies how categorial features of nouns, adjectives, and prepositions manifest themselves on a phrase level. Three types of semantic relations between noun-noun components are defined. Two more aspects under consideration are complexity and coordination in noun phrases.
Постановка проблеми. Ми розглядаємо заголовки як першу взаємодію між авторами новин, які кодують повідомлення, і читачами, які декодують повідомлення, щоб задовольнити свою потребу в інформації. Це складне завдання для обох сторін, оскільки специфічна граматика, образна мова та стратегії переконання передбачають розуміння культурного коду та соціально-політичного контексту. Заголовок редакційної статті The Guardian розглядається як двокомпонентна структура, розділена двокрапками, в якій перша частина називає тему, а друга виступає як коментар. Отже, мовні засоби для вираження цих повідомлень потребують глибокого вивчення. Мета статті. Метою нашого дослідження є виявити типові моделі іменникових словосполучень (ІС) у редакційних заголовках The Guardian та детально описати їх структурні та семантичні особливості. Методи дослідження. Ми використовуємо метод лінгвістичного спостереження, описовий метод та контекстуально-інтерпретаційний метод для аналізу 265 ІС. Структурний метод застосовано на основі дистрибутивного аналізу та аналізу за безпосередніми складниками. Основні результати дослідження. Ми встановили високу частотність ІС і визначили, що всі загальновідомі вісім моделей ІС використовуються у редакційних заголовках The Guardian. Однак їх розподіл непропорційний: структури PRE-MODIFIER + NOUN / DETERMINER + PREMODIFIER + NOUN найбільш вживаються для найменування теми, а NOUN + POST-MODIFIER / DETERMINER + NOUN + POST-MODIFIER для її коментування. Типовою є премодифікація за допомогою іменників та постмодифікація за допомогою прийменників. Поєднуючи традиційний і системно-функціональний підхід до прикметників у препозиції, ми з’ясували, що вони в основному є субстантивованими та функціонують як характерологічні епітети у темі; водночас у коментарі спостерігається тенденція до описово-оцінних епітетів. У статті описано семантичні кореляції у фразах, де головний та залежний компоненти виражені іменниками. Висновки і перспективи. У роботі висвітлено різноманітність та поширеність структурно різних ІС. Автори редакційних статей намагаються уникати складних словосполучень з декількома іменниками у препозиції, оскільки це може спричинити смислову неоднозначність. ІС із сурядним зв’язком зафіксовано лише в темі й наведено їх семантичні моделі. Об’єктом подальших досліджень можуть бути інші типи словосполучень у редакційних заголовках The Guardian та стратегії розвитку теми у частині-коментарі.
Description
Keywords
editorials, headlines, noun phrases, determiners, modification, semantic features, article, редакційні статті, заголовки, іменні фрази, детермінанти, препозиція, постпозиція, семантичні ознаки
Citation
Pavlenko L. Headlines in The Guardian editorials: the syntax and semantics of noun phrases / Larysa Pavlenko // Мова: класичне - модерне - постмодерне. - 2021. - Вип. 7. - С. 122-142.
Collections