Застосування міжнародних норм з прав людини в судовій практиці США

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Антонович, Мирослава
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано практику судів США на предмет застосування ними договірних і звичаєвих норм міжнародного права захисту прав людини. Імплементуючи міжнародні норми, суди США проводять розмежування між самовиконуваними (self-executing) договорами, які діють самостійно, та несамовикону- ваними (non-self-executing) договорами чи положеннями договорів, що не діють самостійно до прийняття відповідного національного законодавства. Зроблено висновок про доцільність застосування досвіду США щодо поділу міжнародних норм на самовиконувані й несамовиконувані в судовій практиці України, де таке розмежування не проводиться.
Description
This article deals with case law of the USA courts concerning enforcement of treaty and customary norms of the international human rights law. While implementing international norms the US courts distinguish between self-executing treaties which act independently and non-self-executing treaties or provisions which may not be enforced before the relative national law is adopted. The author draws to the conclusion that it is appropriate to use the US experience concerning division of international norms into self-executing and non-selfexecuting in the Ukranian court practice where such division is thus far not drawn.
Keywords
міжнародні норми з прав людини, договірні та звичаєві норми, самовиконувані й несамовиконувані міжнародні норми, застосування міжнародних норм у судовій практиці, international human rights norms, treaty and customary norms, self-executing and non-self-executing norms, implementation of international norms into court practice
Citation
Антонович Мирослава Михайлівна. Застосування міжнародних норм з прав людини в судовій практиці США / Антонович М. М. // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього : збірник матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції, Львів, 12-13 квітня 2016 року. - 2016. - С. 81-88.