Особливості формування Студійського уставу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Карпінська, Лілія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано аналіз історії виникнення та формування Студійського уставу у Візантійській Церкві. Правила та норми чернечого життя, закладені в усних, а згодом писемних повчаннях Теодора Студита, визначили подальший розвиток чернечої традиції. Устав богослужінь для Студійського монастиря став взірцем для східнохристиянської церкви на наступні віки. Складний богословський синтез різних традицій православного чернецтва в укладеному у IX cm. Студійському уставі, а також: масштаби поширення та популярності цих нормативних текстів дають підстави вважати здійснену Теодором Студитом чернечу реформу важливим напрямом розвитку богословської думки.
Description
The article deals with the history of origin and forming of Studites ' canon law in Byzantine Church. Rules and regulations of monastic life, based on oral and writing sermons of Theodore Studites, determined the further development of monasticism. Next centuries the law of divine service for Stoudion was a standard for Eastern Christian Church. Thus the monastic reform of Theodore Studites in IX century is considered to be crucial moment of theological thinking because of the complex theological synthesis of different orthodox monastic traditions, quickness of dissemination and popularity.
Keywords
історія виникнення, Студійський устав, Візантійська Церква, чернече життя, писемні повчання, Теодор Студит, чернеча традиція, Студійський монастир, східнохристиянська церква, Eastern Christian Church, Theodore Studites, IX century
Citation
Карпінська Лілія Ігорівна. Особливості формування Студійського уставу / Л. І. Карпінська // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 49 : Теорія та історія культури.- С. 39-43.