Розвиток і застосування методів регулювання грошового та валютного ринків України в 2003 р.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Михайличенко, С. Ю.
Михайличенко, М. С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядаються умови, причини та основні напрямки розвитку системи методів та інстру­ ментів грошово-кредитної та валютно-курсової політики Національного банку України в 2003 р. Обґрунтовуються найбільш важливі зміни до діючих та запровадження нових інструментів і методів монетарної політики центрального банку. Висвітлюються як позитивні наслідки здійснених змін для економіки та банківської системи, так і деякі проблеми. Пропонуються підходи щодо подальшого вдосконалення інструментарію грошового та валютного регулювання.
Description
Basic conditions, reasons and ways of the National bank of Ukraine system of methods and instruments of money-crediting and exchange rate policy development in 2003 are considered. Changes to current and introducing of new instruments and methods of central bank monetary policy are substantiated. Positive consequences for economy and banking system and problems of introduced changes are covered. Approaches to further improvement of instruments of money and foreign exchange policy are proposed.
Keywords
банківська система, валютне регулювання, інструментарій
Citation
Михайличенко С. Ю. Розвиток і застосування методів регулювання грошового та валютного ринків України в 2003 р. / С. Ю. Михайличенко, М. С. Михайличенко // Наукові записки НаУКМА : Економічні науки. - 2004. - Т. 30. - С. 31-39.