Екологічні проблеми Дніпра та їх комплексне вирішення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Романенко, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано формування водних ресурсів у басейні Дніпра на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та України. Розглянуто причини погіршення якості води і вказано об'єми транскордонного перенесення забруднюючих речовин з водозбірної площі трьох країн. Висвітлено національні й міжнародні підходи до оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води в цьому регіоні.
Analysis of Dnieper basin's water resources formation on Russian Federation, Republic Bilarus and Ukraine territories is made. Causes of Water Quality deterioration are considered and volumes of transfrontiers transfer of pollutants from river's catchment area of tree countries are indicated. National and international approaches to the problem of Dnieper basin and its drinking Water Quality improving are elucidated.
Description
Keywords
Екологія, Дніпро, Формування водних ресурсів, Якість води, оздоровлення басейну Дніпра
Citation
Романенко В. Д. Екологічні проблеми Дніпра та їх комплексне вирішення / В. Д. Романенко // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 41-43.