Методи отримання високогідрофобних та супергідрофобних полімерних мембран для процесу мембранної дистиляції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Паршин, О.
Бурбан, Анатолій
Вакулюк, Поліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто основні та перспективні методи синтезу високогідрофобних та супергідрофобних полімерів та мембран на їх основі, здійснено узагальнений аналіз та порівняння існуючих на сьогодні мембран для мембранної дистиляції щодо їхніх перспектив та недоліків. Проаналізовано методи формування та модифікування полімерних мембран з метою надання цим мембранам гідрофобних та супергідрофобних властивостей, переваги та недоліки цих методів модифікування.
Description
Basic and perspective methods of high hydrofobic and superhydrofobic polymer synthesis and membranes on it’s base, that can be used for purification and concentration for membrane distillation process were considered. Summarized and comparative analysis of existent membrane for membrane distillation and it’s challenges and advantages were done.
Keywords
високогідрофобні / супергідрофобні полімери, полімерні мембрани для мембранної дистиляції, об’ємна та поверхнева модифікація, нанокомпозитні мембрани, стаття, high hydrofobic / superhydrofobic polymers, polymer membranes for membrane distillation, volume and surface modification, nanocomposite membranes
Citation
Паршин О. С. Методи отримання високогідрофобних та супергідрофобних полімерних мембран для процесу мембранної дистиляції / Паршин О. С., Бурбан А. Ф., Вакулюк П. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 16-24.