Діелектрична функція монокристала B-ala : роль низькочастотних мод

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Довбешко, Галина
Гридякіна, Олександра
Кшнякіна, Світлана
Романюк, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Формування діелектричної функції монокристала β-аланіну досліджується експерименталь- ними та розрахунковими методами в області довжин хвиль 2-100 мкм для площини кристала [010]. Експеримент включав дослідження поляризованих, інфрачервоних спектрів поглинання та відбивання. Діелектричну проникність визначено зі спектрів відбивання методом класичного дис- персійного аналізу й описано багатоосципяторною моделлю невзаємодіючих осциляторів. Було показано, що найбільший збіг величини низькочастотної діелектричної проникності ε0, отриманої з оптичних вимірів та з вимірів методом резонаторних втрат у мікрохвильовій області, котрі також дають значну анізотропію цього параметра, можливий тільки при врахуванні внесення в діелектричну проникність низькочастотних мод. Ці низькочастотні моди формуються коливан- нями, зумовленими водневими зв 'язками тратки молекулярного кристала.
Description
Dielectric function of β-ΑΙα monocrystal was investigated in the spectral region of 2-100 μιη. Polarized IR reflectance and transmittance spectra of monocrystal and its powder was measured. Dielectric response function obtained from reflectance spectra by classical dispersion analysis and approximated by harmonic multi-oscillator model. There is shown that one can reach the agreement between value of static dielectric constant of β-ΑΙα obtained from optical and microwave experiments only taking into account the low-frequency vibrational modes. These modes are the Η-bonded vibrations of monocrystal lattice.
Keywords
діелектрична функція, монокристал, роль низькочастотних мод, dielectric function, monocrystal, low-frequency modes
Citation
Діелектрична функція монокристала B-ala : роль низькочастотних мод / Г. І. Довбешко, О. В. Гридякіна, С. І. Кшнякіна, В. Р. Романюк // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Фізико-математичні науки. - С. 73-81.