Принцип пропорційності у цивільному процесі ЄС та перспективи його запровадження в цивільному процесі України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Ізарова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена визначенню принципу пропорційності цивільного судочинства і його характеристиці. З'ясування його змісту є особливо важливим у світлі масштабних реформ вітчизняного цивільного процесу запропонованих змін до вітчизняного цивільного процесуального законодавства, де він відображений, як одна із засад цивільного судочинства.
Description
The article is devoted to definition of principle of proportionality of civil proceedings and its characteristics. The content of principle of proportionality is especially important in light of major reforms of civil procedure in Ukraine and proposed changes to national civil procedure law, where it was indicated as one of foundations of civil proceedings.
Keywords
цивільне судочинство, принцип пропорційності, спрощені провадження цивільного судочинства, civil justice, principle of proportionality, simplified proceedings of civil procedure
Citation
Ізарова Ірина Олександрівна. Принцип пропорційності у цивільному процесі ЄС та перспективи його запровадження в цивільному процесі України / Ізарова І. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2016. - Вип. 37, т. 1. - Серія : Право. - С. 127-130.