Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Кирієнко, Артем
Михайлик, Сергій
Антонюк, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За результатами дослідження компонентів електрофоретичного спектра гліадинів та глютенінів, а також аналізу внутрішньогенних мікросателітних послідовностей генів гліадинів інтрогресивних ліній м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) з чужинним генетичним матеріалом Aegilops speltoides Tausch, Ae. sharonensis Eig., Ae. umbellulata Zhuk. продемонстровано мінливість за генами Glu та Gli. Серед досліджуваних ліній частина виявила внутрішньолінійну гетерогенність, яка спостерігалась як на рівні запасних білків, так і на рівні внутрішньогенних мікросателітних послідовностей.
Description
In our research we studied introgressive common wheat (Triticum aestivum L.) lines, which have alien genetic material from Aegilops speltoides Tausch, Ae. sharonensis Eig., Ae. umbellulata Zhuk. The study of electrophoretic spectra of components of storage proteins gliadins and glutenins and analysis of introgenic microsatellite sequences of gliadin genes demonstrated variability of Glu and Gli genes. Among the studied lines introgenic heterogeneity was identified not only at the level of storage proteins, but also for introgenic microsatellite sequences.
Keywords
інтрогресивні лінії м’якої пшениці, гліадини, глютеніни, мінливість, інтрогресія, мікросателіти, стаття, common wheat introgressive lines, gliadins, glutenins, variability, introgression, microsatellites
Citation
Кирієнко А. В. Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса / Кирієнко А. В., Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171 : Біологія та екологія. - С. 17-24.