Шляхи трансформації ІТ-освіти в напрямі програмної інженерії: досвід факультету інформатики НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Бублик, Володимир
Глибовець, Микола
Олецький, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто проблеми, пов’язані з наближенням навчальних програм із інформатики до вимог ІТ-індустрії в контексті розгортання бакалаврської програми «Програмна інженерія» на основі існуючих навчальних програм із комп’ютерних наук. Особливу увагу приділено впровадженню в навчальний процес практики виконання навчальних групових проектів із розробки програмних систем, а також організації і підтримці взаємодії «Бізнес-Освіта».
The problems connected with the alignment of the educational programs in computer sciences with the demands of the IT-industry in the context of the progress of bachelor program «Program engineering» based on existing computer science educational programs. The article focuses on the introduction of the practice of group software development project realization, and the organization and support of interaction between Business and Education.
Description
Keywords
the IT-industry, ІТ-індустрія, бакалаврська програма "Програмна інженерія", комп’ютерні науки, програмні системи, "Бізнес-Освіта", Business and Education, bachelor program "Program engineering", computer sciences
Citation
Бублик В. В. Шляхи трансформації ІТ-освіти в напрямі програмної інженерії : досвід факультету інформатики НаУКМА / Бублик В.В., Глибовець М.М., Олецький О.В. // Наукові записки. Т. 73 : Комп'ютерні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Глибовець М.М. (гол. ред. і упоряд.), Анісімов А.В., Гороховський С.С. ... та ін. ; рец. Бєлов Ю.А., Нікітченко М.С.]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - С. 9-13.