Позитивний герой як художня формула тоталітарної антропології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Хархун, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується основна репрезентативна формула тоталітарної антропології, оприявлена в концепті позитивного героя. Зокрема, з’ясовано совєтське й совєтологічне прочитання генези цього концепту, виявлено його типологічні особливості. Основна увага приділена аналізу трьох сюжетів у конструюванні моделі позитивного героя: його "ідеолектику", "теорію" й поетику.
This article studies the main representative formula of totalitarian anthropology, embodied in the concept of positive hero. In particular, the author reviews the Soviet and Sovietologic reading of the genesis and typology of this concept. Central attention is paid to the analysis of three plots in the construction of the positive hero model: his "ideolectic", "theory", and "poetics".
Description
Keywords
тоталітарна антропологія, позитивний герой, людина-борець, героїчне, вороже, народність, типовість, стаття, totalitarian anthropology, positive hero, man-fighter, heroic, hostile, peopleness, typicalness
Citation
1111