Модифкація поняття емпатії у філософському дискурсі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Матюх, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проблема емпатії є міждисциплінарною і досліджувалася в різних сферах соціогуманітарого знання. Емпатія розглядалася як основа пізнання навколишнього світу, регулятор людського мислення, спосіб розуміння й пізнання себе та інших, носила функції віддзеркалення та ідентифікації, описувалася як необхідна умова розвитку особистості, її соціальної активності, умова формування системи ціннісних орієнтацій. В філософській науці термін емпатія часто не вживається, а вивчається в аспекті близьких за значенням і в структурі таких категорій, як симпатія, вчування, розуміння, сприйняття, любов, уява, інтуїція, рефлексія, наслідування, проекція і так далі.
Description
Keywords
емпатія, філософія, етична система, тези конференції
Citation
Матюх Т. Модифкація поняття емпатії у філософському дискурсі / Матюх Тамара // Досвід та його інтерпретації : тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління" / упоряд.: Саковська А. Ю., Богачов М. А. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - С. 62-64.