Здатність штамів rodococcus erythropolis до утилізації мінеральних моторних олив та їх стійкість до деяких стресових факторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Хоменко, Л.
Ногіна, Т.
Підгорський, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Біотестування антимікробної дії мінеральних моторних олив (ММО) на штами R. erythropolis показало, що всі вони зберігали життєздатність при використанні базової основи ММО, проте були чутливими до різних марок ММО, які містять такі токсичні для мікроорганізмів сполуки, як дітіофосфати та феноляти металів. Встановлено мінімальні пригнічуючі концентрації ММО і фенолу для досліджених штамів R. erythropolis та показано їх здатність до утилізації олив. Досліджено стійкість штамів R. erythropolis до різних значень рН і температури та високої осмолярності середовища.
The biotesting of antimicrobial action of mineral engine oils (MEO) on Rhodococcus erythropolis strains has shown that they kept of viability at use of the base MEO but were sensitive to different marks of MEO which contains such toxic for microorganisms substances as metals dithiophosphate and phenolate. The minimal inhibitory concentrations of MMO and phenol for investigated R. erythropolis strains has been determined and their oils utilizing ability has been shown. The R. erythropolis strains resistance to different values ofpH and temperature as well as high concentration ofNaCl in medium has been investigated.
Description
Keywords
очищення природного середовища, метод дифузії в агарі з використанням лунок, УКМАс-31, УКМ Ас-43, УКМ Ас-44, У KM Ас-48, УКМ Ас-50, УКМ Ас-58, УКМ Ас-73, УКМ Ас-77, Українська колекція мікроорганізмів, Інститут мікробіології і вірусології їм. Д. К. Заболотного НАН України
Citation
Хоменко Л. А. Здатність штамів rodococcus erythropolis до утилізації мінеральних моторних олив та їх стійкість до деяких стресових факторів / Л. А. Хоменко, Т. М. Ногіна, В. С. Підгорський // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 43 : Біологія та екологія. - С. 38-42.