Просте доведення реалiзацiї одиничної вiдстанi при покриттi площини чотирма неперетинними множинами, де хоча б двi вимiрнi

Abstract
Доведення теореми базується на використаннi описаних лем: не втрачаючи загальностi можна розглянути 2 круги кольорiв "1" i "2", що дотикаються i тодi у кожного з них будуть областi без вiдповiдних кольорiв за лемою 1, а також в перетин цих областей можна буде вписати граф з непарною кiлькiстю вершин по аналогiї з лемою 2, який i реалiзує одиничну вiдстань.
Description
Keywords
гомеоморфна множина, дiаметр множини, лема, граф з непарною кiлькiстю вершин, тези конференції
Citation
Чаус Д. А. Просте доведення реалізації одиничної відстані при покритті площини чотирма неперетинними множинами, де хоча б дві вимірні / Д. A. Чаус // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 110-111.