Бібліотека професора Івана Самойловича (бл. 1737–1783): історична доля, книгознавча характеристика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Ціборовська-Римарович, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Бібліотека викладача і гімназіарха Києво-Могилянської академії Івана Самойловича (бл.1737–1783) є малодослідженою сторінкою історії академічної бібліотеки та цікавим явищем у вітчизняному історичному бібліотекознавстві. Дотепер вона не стала об’єктом самостійних історико-бібліотекознавчих досліджень. Головною джерельною базою для вивчення історії бібліотеки викладача риторики, поетики, німецької мови Івана Самойловича є реєстр книжок, укладений після смерті власника у 1783 р., який налічував 1147 позицій, і стародруки, що нині зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій і у колекціях відділу стародруків та рідкісних видань. Книгознавчий аналіз бібліотечного фонду продемонстрував, що склад книгозбірні віддзеркалює професійну діяльність власника та коло його інтелектуальних зацікавлень. Тематика книжок охоплює широке коло інтересів: граматики, словники, твори, що їх використовували для перекладів з латинської та німецької мов, праці, присвячені ораторській майстерності, видання творів античних авторів і європейських гуманістів доби Відродження, праці з філософії, логіки, богослів’я, природничих наук, медицини, загальної і церковної історій, педагогіки, бібліотечної справи, художня література.
The library of the teacher and gymnasiarch of the Kyiv-Mohyla Academy Ivan Samoilovych (c. 1737–1783) is a little-studied aspect of the history of the KMA and an extraordinary phenomenon in the domestic historical library science. Until now, it has not been the subject of independent historical and library research. Samoilovich was the teacher of rhetoric, poetics, and German. The main source base for the study of his library is the registration list concluded after the death of the owner in 1783, which numbered 1,147 items, and old prints which are now stored in the Vernadsky National Library of Ukraine in the department of libraries’ and historical collections and in the collections of the rare books department. The bibliographic analysis of the library fund showed that the composition of the book collection reflects the professional activity of the owner and the range of his intellectual interests. The topics of the books cover a wide range of interests: editions of grammars, dictionaries, works used for translations from Latin and German, works on public speaking, works by ancient authors and European humanists of the Renaissance, works on philosophy, logic, theology, natural sciences, medicine, general and church history, pedagogy, library affairs, and fiction.
Description
Keywords
Іван Самойлович, приватні бібліотеки, Києво-Могилянська академія, Київська духовна академія, стаття, Ivan Samoilovych, private library, Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv Theological Academy
Citation
Ціборовська-Римарович І.О. Бібліотека професора Івана Самойловича (бл. 1737-1783): історична доля, книгознавча характеристика / Ірина Ціборовська-Римарович // Київська Академія. - 2021. - Вип. 18. - С. 11-31. - https://doi.org/10.18523/1995-025X.2021.18.11-31