Вміст Fe, Cu та Zn У хворих на зоб телят з радіоактивно забрудненого господарства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Романюк, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У хворих на зоб телят з радіоактивно забрудненого господарства встановлено зміну концентрації мікроелементів в організмі: меншою мірою Fe, більшою — Zn та Cu (гіпокупремію), що певним чином характеризує функціональні ресурси організму при розвитку тиреоїдної патології на тлі вірогідного порушення геохімічної та екологічної рівноваги біогеоценозів.
In the sick calves with struma from radioactive polluted farm are installed changing a concentration of microelements in the organism: smaller measure Fe, greater — Zn and Cu (hypocupremia) that in certained degrees characterizes the functional facility of organism in development of thyorid of pathology on background of probable breach geochemical and ecological balance in biocenosis.
Description
Keywords
Хворі на зоб телята, Радіоактивні речовини, Мікроелементи організму, Екологічна рівновага біогліцеринів
Citation
Романюк В. Л. Вміст Fe, Cu та Zn У хворих на зоб телят з радіоактивно забрудненого господарства / В. О. Романюк // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 82-86.