Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-23
Authors
Яцкевич, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2016. Дисертація присвячена особливостям правового регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю, їх різновидів, структури та системи; вирішенню інших окремих теоретичних, методологічних та практичних питань щодо реалізації права на працю. Визначено поняття та ознаки юридичних гарантій, місце юридичних гарантій у сфері праці в системі юридичних гарантій. Встановлено обсяг поняття юридичних гарантій реалізації права на працю, уточнено їх систему та види на етапі укладення, виконання та припинення трудового договору. У роботі розглянуто тенденції розвитку трудового законодавства щодо гарантування права на працю, а також запропоновано рекомендації та відповідні зміни до законодавства щодо вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю.
Description
Thesis for the academic degree of candidate of legal sciences in specialty 12.00.05 - labour law; social security law. - Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2016. The dissertation is devoted to legal regulation of legal safeguards for right to work exercising by a person, their species, specifics of structure and system; as well as to solution of other certain theoretical, methodological and practical topics of exercising right to work. The concept and attributes of legal guaranties are determined. Grounded on the analysis of legal regulation acts, the main legal safeguards for right to work exercising by a person on the stage of concluding, exercising and terminating of employment contract (agreement) are defined. The dissertation contains description of current tendencies of labour laws development concerning safeguards for right to work. The recommendations and relevant suggestions on perfection of legal regulation of legal safeguards for right to work exercising are elaborated. Key words: right to
Keywords
право на працю, реалізація права на працю, юридичні гарантії, трудовий договір, правове регулювання трудових відносин, трудове законодавство, right to work, exercising of right to work, legal safeguards, employment contract, legal regulation of labour relationships, labour legislation, автореферат дисертації
Citation
Яцкевич І. І. Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Яцкевич І. І. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2016. - 20 с.