12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
    (2016-12-23) Яцкевич, Іван; Костюк, Віктор ; Мельничук, Наталія; Обушенко, Наталія
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2016. Дисертація присвячена особливостям правового регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю, їх різновидів, структури та системи; вирішенню інших окремих теоретичних, методологічних та практичних питань щодо реалізації права на працю. Визначено поняття та ознаки юридичних гарантій, місце юридичних гарантій у сфері праці в системі юридичних гарантій. Встановлено обсяг поняття юридичних гарантій реалізації права на працю, уточнено їх систему та види на етапі укладення, виконання та припинення трудового договору. У роботі розглянуто тенденції розвитку трудового законодавства щодо гарантування права на працю, а також запропоновано рекомендації та відповідні зміни до законодавства щодо вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю.