Прогностичне моделювання функціонування екосистем під впливом зміни клімату: перспективи використання математичних моделей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Бєляков, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано основні математичні моделі, які використовувалися для прогнозування динаміки чистої первинної продуктивності степових, лугових та сільськогосподарських екосистем. Для порівняння було відібрано моделі, які мають відкритий код та перебувають у вільному доступі. Систематизовано основну інформацію та можливості практичного застосування математичних моделей для прогнозування показника чистої первинної продуктивності рослинних угруповань степових екосистем.
Description
It has been analyzed common mathematical models that could be applied for net primary productivity dynamics modelling in steppe, grasslands, agricultural ecosystems etc. The evaluation was based on open source, free access models. The primary descriptive information of the main prognostic models has been systematized in order to practical application of mathematical models for grassland plant species NPP prediction.
Keywords
математичне моделювання екосистем, екосистеми, прогноз, порівняльна характеристика, стаття, mathematical modeling, ecosystems, forecast, comparative description
Citation
Бєляков С. О. Прогностичне моделювання функціонування екосистем під впливом зміни клімату: перспективи використання математичних моделей / С. О. Бєляков // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171: Біологія та екологія. - С. 64-70.