Економічний аналіз бідності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Краснікова, Лариса
Ільчина, Наталя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті за допомогою економіко-статистичних, математичних та економетричних методів проводиться економічний аналіз бідності в Україні та висвітлюються ті фактори, які можуть мати вплив на зміну основних показників бідності - рівня, глибини та крайньої межі бідності. Для визначення впливу кожного окремого фактора на показники бідності побудовано лінійні регресійні моделі, що дозволяють побачити залежність між: досліджуваними факторами та основні тенденції їх зміни. Обрані фактори впливу обґрунтовуються даними щодо стану країн із перехідною економікою та України зокрема. При вирішенні проблеми враховується також світовий досвід. На основі цього зроблено висновки стосовно шляхів подолання бідності в Україні.
The article represents the economic analysis of poverty in Ukraine using statistic mathematic and econometric methods and depicts the factors, that influence main poverty indicators - levels, depths and margins of poverty. To show the influence of every factor line regression models are built. This allows analyze factor's interdependence and forecast their changes. Factors selecting are based on studying the developing countries, and Ukraine as well, using world economic resources. Upon this, suggestions on solving the poverty issue in Ukraine are made.
Description
Keywords
економічний аналіз, бідність, перехідна економіка, Україна, стаття
Citation
Краснікова Л. І. Економічний аналіз бідності в Україні / Л. І. Краснікова, Н. В. Ільчина // Маґістеріум. Вип. 14. Економічні студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2004. - C. 26-31.