Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Дідух, Яків
Вишенська, Ірина
Альошкіна, Уляна
Гаврилов, С.
Навроцька, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті викладено результати апробації удосконаленої методики оцінки збитків на основі енергетичних показників від втрати природних біотопів та їх компонентів у випадку неправомірно-го використання природного середовища. Основними показниками запропонованої методики є біо-маса та продуктивність, виражені в енергетичному еквіваленті, з врахуванням часу відновлення біотопу. Їхні значення врівноважують оцінку збитків від втрати екосистем стабільного (із зна-чною біомасою) та динамічного (з високою продуктивністю) типів. Запропоновано застосовувати дану методику для оцінки збитків від втрати природних біотопів на територіях природно-заповід-ного фонду.
Description
Keywords
методика екологічної оцінки, природні біотопи, продуктивність екосистеми, ecological assessment methodology, natural biotopes, ecosystem productivity
Citation
Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва / Дідух Я. П., Вишенська І. Г., Альошкіна У. М., Гаврилов С. О., Навроцька О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 54-60