До питання визначення сутності та ознак правової політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Музика, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто полісемантичний зміст терміну «правова політика», а також визначені етимологічні факторів, що впливали на становлення та розвиток цього терміну. Сформульовано визначення правової політики. Виділено основні ознаки цього виду політики. Наголошено, що питання сутності правової політики загалом та окремих її видів зокрема, і понині залишаються вельми актуальними.
Description
The article considers the semantic content of the term «legal policy», as well as the etymological definition of factors that affect the formation and development of the term. Formulated definition of «legal policy» and derived its signs. It was emphasized that the issue of the legal nature of politics in general and its individual species in particular, are still very relevant.
Keywords
правова політика, право, політика, ознаки, термін, тлумачення
Citation
Музика Леся Анатоліївна. До питання визначення сутності та ознак правової політики [електронний ресурс] / Л. А. Музика // Форум права : електронне наукове фахове видання. - Харків : [б. в.], 2016. - № 1. - С. 202-206.