Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Дідух, Яків
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
У процесі розвитку екологічної науки поняття "еконіша" зазнало якісних змін. Розглянуто проблеми розмірності еконіш, оцінки їхнього перекриття, спеціалізації, структуризації в екологічному гіперпросторі, динаміки, що є ключовими в сучасній екології. Cформульовано "принцип пружини", що пояснює упаковку еконіш видів у екологічному гіперпросторі біоценозу.
Description
In the development of ecological science, the niche concept has undergone some important qualitative changes. In the current work we consider niche dimensionality, assessment of niche overlapping, its specialization and structuring in the ecological hyperspace, econiche dynamics and other key scientifi c problems of modern ecology. We have also enunciated the “spring principle” (or “motive principle”) for the description of species’ econiche packing within the ecological hyperspace of the biocenoses.
Keywords
еконіша, ресурс, гіперпростір, спеціалізація, еволюція, сукцесія, енергія, біоценоз, econiche, biocoenosis, resource, hyperspace, specialization, evolution, succession, energy
Citation
Дідух Я. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки / Дідух Я. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132: Біологія та екологія. - С. 41-48.