3 історії української правничої термінології: 20-30-ті роки XX століття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Трач, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано розвиток української правничої термінології у 20-30 pp. XX ст. Матеріалом для дослідження стали словники правничої термінології та публікації в тодішніх юридичних виданнях. Особливу увагу приділено джерелам формування української правничої термінології. Зроблено спробу оцінки основних термінологічних словників того періоду. Проаналізовано діяльність найважливіших термінологічних правничих комісій. Висвітлено також: використання матеріалів 20-30 pp. сучасними юристами та мовознавцями.
Description
In the article the development of Ukrainian legal terminology of the 20—30-ties of the XX century has been analyzed. The material of the research is legal dictionaries and publications in juridical magazines of that time. The great attention is paid to the sources of legal terminology formation. There has been an attempt of assessment of terminological dictionaries of that period. The activity of the most important terminological commissions has been analyzed. Also the usage of material of 20-30- ties by modern lawyers and linguists has been highlighted.
Keywords
правнича термінологія, правнича комісія, словник
Citation
Трач Надія Степанівна. З історії української правничої термінології : 20-30-ті роки XX століття / Н. С. Трач // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 60 : Філологічні науки. - С. 49-57.