Одомашнення та очуження як способи передавання гумору (на матеріалі мультиплікаційного серіалу "Рік та Морті")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Штанько, Ярослава
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У цьому дослідженні розглядаються стратегії одомашнення та очуження, їхні вияви та принципи добору одиниць для перекладу гумору мультиплікаційного серіалу "Рік та Морті". Описано приклади контекстуального перекладу, родовидової заміни, функціонального аналогу, а також розкрито причину, чому перекладачі використали стратегію очуження під час перекладу.
Description
This paper focuses on examining cases of domestication and foreignization strategies used in translating the comedic elements of the animated show"Rick and Morty", as well as the principles used to select items for translation. Cases of contextual translation, modulation, and equivalence are described, and the translators’ motivation for employing the foreignization technique is determined.
Keywords
одомашнення, очуження, адаптація, гумор, переклад, тези конференції, domestication, foreignization, adaptation, humor, translation
Citation
Штанько Я. О. Одомашнення та очуження як способи передавання гумору (на матеріалі мультиплікаційного серіалу "Рік та Морті") / Ярослава Штанько // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 248-253.