Біографія філософа як мистецтво і наука у працях Арсенія Гулиги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Менжулін, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Статтю присвячено аналізу основних напрямів і провідних методологічних принципів біографічних досліджень, якими керувався впливовий російсько-радянський історик філософії та біограф філософів Арсеній Гулига. Автор показує, що, працюючи на стику між художньою та науковою біографією і перебуваючи під тиском догм офіційної радянської історіографії філософії, учений усе ж таки здобув чимало дослідницьких результатів, які з точки зору сучасної академічної історії філософії дуже значущі.
Description
The article is focused on the main directions and guiding methodological principles of the biographical research conducted by Arsenij Gulyga, an infl uential Russian-Soviet historian of philosophy and biographer of the philosophers. The author tries to show that, working at the meeting-point of literary and scientific biography as well as under the pressure of dogmas of the offi cial Soviet historiography of philosophy, Gulyga nevertheless had achieved numerous scholarly results of a great value to the contemporary academic history of philosophy
Keywords
біографія філософа, мистецтво і наука, праці Арсенія Гулиги, стаття
Citation
Менжулін В. І. Біографія філософа як мистецтво і наука у працях Арсенія Гулиги / Менжулін В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2009. - Т. 89: Філософія та релігієзнавство. - С. 34-41.