Вплив структурних характеристик кремнеземної матриці з прищепленими ≡SiH групами на розмір утворених наночастинок паладію

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Іващенко, Н.
Янишпольський, В.
Тьортих, Валентин
Хайнаков, С.
Діхтяренко, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Паладієвмісні нанокомпозити було синтезовано шляхом відновлення йонів паладію кремнійгідридними групами, прищепленими до поверхні мезопористих кремнеземних матриць. Одержані нанокомпозити досліджено методами ІЧ-спектроскопії, рентгенофазового аналізу, низькотемпературної адсорбції азоту та трансмісійної електронної мікроскопії.
Description
Keywords
кремнійгідридні групи, наночастинки, паладій, ordered mesoporous silicas, palladium nanoparticles, silicon hydride groups
Citation
Іващенко Н.А., Янишпольський В.В., Тьортих С.А., Хайнаков С.А., Діхтяренко А.В. Вплив структурних характеристик кремнеземної матриці з прищепленими ≡SiH групами на розмір утворених наночастинок паладію / Іващенко Н.А. ... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 105 : Хімічні науки і технології. - С. 20-25.