Використання дистанційних технологій для формування інформаційної грамотності у дорослої аудиторії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Крилова-Грек, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті ми показали особливості навчання дорослої аудиторії в дистанційному форматі. Мета нашої роботи полягала в наступному: за допомогою дистанційного курсу покращити рівень інформаційної грамотності, критичного мислення та сформувати психологічну стійкість до маніпулятивного впливу та шахрайських дій соціальних інженерів. Ми показали, що, незважаючи на обмеження, обумовлені відсутністю безпосереднього контакту, дистанційні курси можуть використовуватись як альтернативний варіант навчання. Для перевірки гіпотези ми задіяли методи анкетування, збору інформації, статистичної обробки даних. Курс складався з 4-х занять та включав теми, пов’язані з аналізом, перевіркою інформації, розвитком критичного мислення та психологічної стійкості як до недоброчесного медіаконтенту, так і до шахрайських схем соціальних інженерів. Ми провели анкетування респондентів до та після тренінгу і результати показали, що загальний середній рівень інформаційної грамотності підвищився на 21,1 %. Наш підхід до проведення дистанційного курсу дозволив нам зробити його цікавим для аудиторії й не перетворити заняття на монотонні лекції. Отже, в результаті проведеної роботи нам вдалося досягнути поставленої мети. Окрім цього, ми побачили, що дистанційні тренінги та курси є ефективним інструментом навчання дорослих (якщо при цьому враховується специфіка дистанційних занять). Приклад даного тренінгу показав, що в разі необхідності дистанційна форма навчання може використовуватись як альтернативний та доволі ефективний інструмент навчання практичних навичок.
The given study focuses on the specific of adult learning. The aim of our research is the following: with the help of a distant course to improve the level of media literacy, critical thinking and build psychological resilience to manipulative impact and the fraudulent attempts of social engineers. We demonstrated that despite the obstacles caused by the lack of face-to-face contact, online courses could be used as an alternative form of studying. To our research we use the following methods: questionnaires, information collection, and statistical data processing. For the hypothesis verification, we use the following methods The course consists of four lessons and includes topics about information checking, developing critical thinking, and building psychological resilience to dishonest media content and resisting fraudulent actions of social engineers. We conducted a survey before and after the training, the results of which demonstrated that students significantly improved their levels of media and cyber literacy after attending online classes (21%). Our approach to an organization and holding an online study allowed us to keep participants interested and didn’t turn our lessons into boring lectures. Thus, in the results, we succeeded to achieve the aim. Moreover, we saw, that distance learning can be an effective tool for adult learning if we take into consideration the specific features of an online format. The example of the given training showed that, if necessary, online learning can be employed as an alternative and quite an effective tool for providing knowledge and skills.
Description
Keywords
інформаційна грамотність, доросла аудиторія, психологічна стійкість, дистанційне навчання, стаття, information literacy, adults, psychological resilience, distance learning
Citation
Крилова-Грек Ю. М. Використання дистанційних технологій для формування інформаційної грамотності у дорослої аудиторії / Крилова-Грек Юлія Михайлівна // Technologies of Intellect Development. - 2021. - Vol. 5, No 2 (30) - P. 1-13. - http://doi.org/10.31108/3.2021.5.2.1