Особливості сприйняття часу в культурі повсякденності кінця XX ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Войцицька, Маріанна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядається проблематика сприйняття часу у зв'язку зі зміною суспільної свідомості кінця XX ст.- епохи тотальної комунікації та інформаційної прозорості. Як провідні симптоми доби розглядаються пришвидшення та сповільнення соціального часу, годинниковий фетишизм та парадигма fastlife. Об'єктом дослідження стає рецепція минулого та майбутнього, аісторичного, альтернативного та фантастичного часу в картині світу людини цивілізації надшвидкості.
Description
The problem of the perception of time in connection with changes of social consciousness at the end of XX century - the epoch of the total communication and informative transparence, is considered in article. Speeding up and slowing down of social time, clock s fetishism and paradigm fast life are considered as the main symptoms of the epoch. Reception of the past and the future, α-historical, alternative and fantastic time in the world's picture of the man of the superspeed's civilization become object of the investigation.
Keywords
тотальна комунікація, інформаційна прозорість, цивілізація надшвидкості, годинниковий фетишизм
Citation
Войцицька Маріанна Олександрівна. Особливості сприйняття часу в культурі повсякденності кінця XX ст. / М. О. Войцицька // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2002. - Т. 20-21. - С. 33-42.