Вплив світлових умов культивування на продуктивність мікроводорості spirulina platensis при вирощуванні її у площинному аерліфтному фотобіореакторі закритого типу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Котинський, А.
Салюк, А.
Нікулін, О.
Карпенко, В. І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 56-62.
Abstract
Вивчено вплив світлових і температурних режимів культивування на ріст і накопичення біомаси культурою Spirulina platensis при вирощуванні її у площинному аерліфтному фотобіореакторі закритого типу. Встановлено оптимальний рівень освітленості культури в поєднанні з температурою суспензії, при яких спостерігається найбільше накопичення біомаси спіруліни. Введено і встановлено вплив специфічного для розробленого реактора коефіцієнта періодичності на продуктивність, вміст білка та хлорофілу у біомасі спіруліни.
Dominance of light and temperature conditions of cultivation on growth and accumulation biomass by culture Spirulina platensis attached to growing of her in plate airlift photobioreactor of closed type is studied. The optimum culture illumination level in combination with temperature of medium attached to which most biomass accumulation Spirulina is established. Introduced and studied dominance specific for worked up reactor, coefficient of periodicity on productivity, contained of protein and chlorophyll in biomass of Spirulina.
Description
Keywords
spirulina platensis, температурний режим, світловий режим, накопичення біомаси
Citation