Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Ізарова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджуються питання масштабного реформування цивільного процесу ЄС, що відбулося в грудні 2015 року, а саме — перших двох загальноєвропейських процедур видачі Європейського судового наказу про сплату та вирішення дрібних спорів. Виділено основні напрями цієї реформи, до яких віднесено розширення сфери застосування, визначення додаткових вимог щодо проведення судового засідання, порядку отримання доказів і оскарження рішень, ухвалених у порядку Європейської процедури вирішення дрібних спорів, збільшення обсягу безоплатної практичної допомоги сторонам, що беруть участь у цій процедурі. У результаті проведеної реформи буде істотно змінено порядок визначення розміру судових витрат, які несуть сторони при розгляді справ за загальноєвропейськими процедурами, та їх оплати. А також змінено порядок розгляду заяви про заперечення боржника проти виданого Європейського судового наказу. Дослідження реформ цивільного процесу ЄС є надзвичайно актуальним для вітчизняної правової науки в світлі укладеної в 2014 році Угоди про Асоціацію України з ЄС, згідно з положеннями якої передбачається запровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі і передбачається активізація судового співробітництва в судовій сфері.
Description
The article deals with the issues of large-scale reform of the European Civil Procedure, which took place in December 2015, namely — the first two EU-wide procedures — European order for payment procedure and European small claims procedure. The basic direction of the reform was the extension of the scope, the definition of the additional requirements of the oral hearing, taking of evidence and review of the judgment, free practical assistance for the parties of European small claims procedure. As a result of the reform will be significantly changed the procedure for determining the court fees incurred by the parties in proceedings for a panEuropean procedures, and ways of payment. And also the effects of the lodging of a statement of opposition by the defendant to the European order for payment. The investigation of reforms of the European Civil Procedure is extremely important for Ukraine in the light of EU-Ukraine Association Agreement, which includes a Deep and Comprehensive Free Trade Area and provides for activation of judicial cooperation.
Keywords
цивільний процес ЄС, Європейська процедура вирішення дрібних спорів, процедура видачі Європейського судового наказу, гармонізація цивільного процесу, реформа цивільного процесу ЄС, European Civil Procedure, European Small Claims Procedure, European order for payment procedure, harmonization of civil procedure, reform of the European Civil Procedure
Citation