Орнамент у системі народного мистецтва та етнічної культури (окремі аспекти проблематики походження)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Нікішенко, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Матеріали, наведені в статті, стосуються однієї з важливих і малодосліджених проблем розвитку етнічної культури та етнічного мистецтва, а саме - становлення орнаментики як самостійного явища. Розглядаються версії щодо походження орнаменту та його статусу в системі первісного мистецтва та мистецтва доби архаїки, оскільки саме в цей період закладались основні функціональні особливості орнаменту та його роль інформаційного джерела, засобу комунікації й передачі інформації не лише синхронно, а й між: окремими поколіннями (діахронно), що перетворює орнаментику на один із факторів збереження та передачі етнокультурної інформації, а отже, збереження етнічної свідомості.
Materials in this article touch one of the main and insufficiently explored problem of development of the ethnic culture and art, especially information of the ornamental pattern as an independent phenomenon. Versions about the origination and position of the ornamental pattern in the system of the primitive art and art of the archaic period are presented in the article, because during this period the main functional specialties of the ornamental pattern and its role as an informative source, facility of communication and transmission of the information were formed not only synchronously, but between separate generations (diachronously), which make ornamental pattern one of the factors of preservation and transmission of the ethnocultural information, which means preservation of the ethnic consciousness.
Description
Keywords
культурологія, етнічна культура, орнамент, орнаментика, стаття
Citation
Нікішенко Ю. І. Орнамент у системі народного мистецтва та етнічної культури : (окремі аспекти проблематики походження) / Ю. І. Нікішенко // Маґістеріум. Вип. 12. Культурологія / редкол.: Погорілий О. І. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : КМ Академія, 2003. - С. 67-73.