Педагогічні ідеали стародавнього світу очима професорів Київської духовної академії XIX - початку XX ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Кузьміна, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено спробу виявити методологічний підхід, який застосовували професори КДА Сильвестр Гогоцький, Памфіл Юркевич, Маркелін Олесницький, Микола Маккавейський, досліджуючи педагогічні ідеали культур давнього світу. З ’ясовано, що чинник формування педагогічних ідеалів вони вбачали у ментальній «життєвій настанові», увиразненій у певному типі релігійності, а норми виховання у давніх культурах оцінювали з точки зору християнства.
In the paper made an attempt to reveal the methodology approach which Kyiv Theological Academy’s professors Silvestr Gogotskiy, Pamfd Yurkevich, Markelin Olesnitskiy, Nikolay Makkaveyskiy employed in their studies of educational ideals of the ancient world. I t ’s found out that they considered mental “vital attitude” which manifests its 1 elf in specified type of religiousness as premise of the forming of educational ideals, while norms of education in ancient cultures estimated in the light of Christianity.
Description
Keywords
педагогіка, методологічний підхід, педагогічні ідеали культур давнього світу, «життєва настанова», християнство, релігія
Citation
Кузьміна Світлана Леонідівна. Педагогічні ідеали стародавнього світу очима професорів Київської духовної академії XIX - початку XX ст. / Світлана Кузьміна // Київська Академія. - 2011. - Вип. 9. - С. 36-47.