Літературна норма і неологізми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Клименко, Ніна Ф.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ "Аграр Медіа Груп"
Abstract
У статті розглянуто неозапозичення останніх двох десятиліть, що інтенсивно поповнюють лексикон сучасної української мови і потребують відповіді на питання щодо адаптації їх до словотвірної системи мови, продуктивності, конкурентоздатності з питомими еквівалентними і синонімічними відповідниками. Проаналізовано хитання в написанні слів, висловлено міркування з при- воду можливого усунення їх у мовному вжитку.
Description
The article considers new loans of the two recent decades which intensively replenish the lexicon of the modern Ukrainian language and call for their adaptation to the language word-formation system, productivity, competitiveness with primordial equivalents and synonyms. Under analysis is divergence in spelling words, with reasoning concerning their possible removal from the language usage.
Keywords
лексикон, літературна норма, неологізм, неозапозичення, конкурування, lexicon, literary language norm, neologism, new loan, competition
Citation
Клименко Н. Ф. Літературна норма і неологізми / Клименко Н. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 53-58.