Договірні структури в побудові тексту

Loading...
Thumbnail Image
Date
1997
Authors
Парахонський, Борис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Конвенційні структури пронизують життя людини, утворюють важливий механізм культури, за допомогою якого можна розрізнити саму культуру і природу. Остання підкоряється, як прийнято вважати, об’єктивним законам, тоді як культура значною мірою сама утворює шляхи свого функціонування і розвитку. Тут неабияку роль грає організація свідомості культури і механізми, що узгоджують її різні складові частини: індивідуальна свідомість, колективна, групова, традиційна, авторитарна та ін. Деякі узгодження людина здатна утворювати свідомо, в міру розвитку власної особистості і соціальних умов, що роблять її рішення більше або менше вільним, але більшість існуючих в культурі конвенційних структур творяться поза межами індивідуальності, або як частина культурної традиції у вигляді норм, цінностей, звичаїв, стереотипів мислення і поведінки. Такі, наприклад, узгодження існують в умовах функціонування мови або інших знакових систем, що складаються традиційно, або, як кажуть, природньо, хоча, звісна річ, такі конвенційні схеми неможливо віднести до законів природи, вони виробляються культурою як умови її власного існування.
Description
Keywords
договірні структури, текст, побудова тексту, поведінка людини, норми текстів, договірні схеми, “Слово о полку Ігоревім”, договірний текст, стаття
Citation
Парахонський Б. О. Договірні структури в побудові тексту / Б. О. Парахонський // Наукові записки НаУКМА. - 1997. - Т. 2 : Культура. - С. 40-48.