Філософські, методологічні та методичні засади бібліологічної освіти в Київській духовній академії (остання чверть XІX- початок ХХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У цьому розділі здійснено сnробу визначити та розглянути основні ідейно-філософські, методологічні та методичні засади бібліологічної освіти в Київській духовній академії, що передбачає з'ясування статусу знань npo Біблію у православному духовно-академічному середовищі, а також визначення змісту і сnецифіки викладання таких дисциплін, як біблійна ісагоrіка, текстуальна та філологічна критика Біблії, біблійна історія та археологія, біблійне богослов'я тощо. Встановлюючи хронологічні межі дослідження (остання чверть ХІХ - nочаток ХХ ст.), ми керуємося тим, що, по-перше, з точки зору організації та адміністрування освітнього процесу саме цей період демонструє ефект акумуляції кількох попередніх методичних та адміністративних трансформацій, виявлених в еволюції духовно-академічних статутів, зокрема 1869 та 1884 років. По-друге, саме цей відтинок історії Київської духовної академії вирізняється аналогічним ефектом акумуляції енергії "зустрічі поколінь" академічної професури - тих представників, чия активна наукова та просвітницька діяльність забезпечила певну наступність і стабільність ідейних, методологічних, методичних та організаційно-структурних засад академічної бібліологічної освіти.
Description
Keywords
бібліологічна освіта, Київська духовна академія, біблеїетичні дослідження, Святе Письмо, засади бібліологічної освіти, Біблія, Києво-Могилянська академія, розділ монографії
Citation
Головащенко С. Філософські, методологічні та методичні засади бібліологічної освіти в Київській духовній академії (остання чверть XJX- початок ХХ ст.) // Філософська освіта в Україні: історія і сучасність : [колективна монографія / Ткачук М. Л. ... [та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Аграр Медіа Груп], 2011. - с. 95-125.