Лаканівська проблематика насолоди як альтернативний підхід до дискурсу рекламування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Симчич, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зроблено спробу простежити механізм функціонування рекламного повідомлення, застосо­вуючи до нього писхоаналітичну модель Жака Лакана. Висвітлено основні поняття з концепції французького психоаналітика (а саме: погляд, objet petit а, фантазм, інтерпеляція та ідентифі­кація) та особливості їх організації в рекламному дискурсі.
Description
Tlie article attempts to follow the mechanism of advertising functioning applying to it Jacques Lacan psychoanalytical model. The fundamental notions from the conception of French psychoanalyst (namely, the gaze, objet petit a, the phantasm, interpellation and identification) and the peculiarity of their organization in advertising discourse are described.
Keywords
механізм функціонування рекламного повідомлення, писхоаналітичну модель Жака Лакана, основні поняття
Citation
Симчич Марія Володимирівна. Лаканівська проблематика насолоди як альтернативний підхід до дискурсу рекламування / М. В. Симчич // Наукові записки НаУКМА : Теорія та історія культури. - 2005. - Т. 40. - С. 27-33.