Морфофункціональні характеристики клітин-попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Свєженцева, Ілона
Білько, Денис
Руссу, Ірина
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cтаттю присвячено вивченню особливостей проліферації та диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу в пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією при терапії інгібіторами тирозинкіназ – іматинібом та нілотинібом. У результаті проведення паралельного культивування мононуклеарів пацієнтів у культурах in vivo та in vitro було продемонстровано, що при набутті клітинами лейкемічного клону стійкості до препаратів тергетної терапії відбувається підвищення проліферативної активності та зниження рівня диференціювання клітин–попередників еритропоезу незалежно від наявності у середовищі цитокінів та ростових факторів нормального мікрооточення. Крім того, при стійкості до препаратів клітини кісткового мозку набувають здатності формувати еритноїдні колонії за відсутності еритропоетину в культурі.
Description
The article is devoted to research of the proliferation and differentiation features of erythroid progenitor cells of patients with chronic myeloid leukemia during the treatment with tyrosine kinase inhibitors – imatinib and nilotinib. We studied the ability of erythroid progenitor cells to form erythroid aggregates in semisolid medium in vivo and in vitro. The results showed that the increase of erythroid progenitor cells proliferation rates and the reduction of differentiation rates as a result of the parallel cultivation of patients’ bone marrow cells in vivo and in vitro happen irrespective of the presence of cytokines and growth factors in a normal microenvironment of these cultures. As a result of morphological studies of the erythroid colonies we discovered that these colonies included proerythroblasts, erythroblasts and normoblasts. The average number of proerytroblasts was 18 %. The number of erythroblasts in CML patients from different groups ranged ranged from 58 % to 70 %. Normoblasts number was higher in patients with the optimal response to tyrosine kinase inhibitor therapy, and considerable lower in patients with resistance to therapy. Moreover, in case of the absence of erythropoietin in the cultures, bone marrow cells, which are resistant to tyrosine kinase inhibitors, get an ability to form erythroid colonies. In addition, we showed that bone marrow cells of patients with chronic myeloid leukemia form erythroid colonies, when placed in the animals’ body without previous anemia. Therefore, we make an assumption that CML patients have a cytokine inhibition of cell proliferation mechanism of erythroid hematopoiesis. That is why we can explain the reason for the prevalence of undifferentiated granulocyte-macrophage progenitor cells in the bone marrow of CML patients.
Keywords
хронічна мієлоїдна лейкемія, клітини-попередники еритропоезу, культура клітин in vitro, інгібітори тирозинкіназ, chronic myeloid leukemia, erythroid progenitor cells, cell culture in vitro, tyrosine kinase inhibitors
Citation
Морфофункціональні характеристики клітин-попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління / Свєженцева І. О., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА : Біологія та екологія. - 2016. - Т. 184. - С. 34-39.